Verbala Resonemangstest

Verbala resonemangstest undersöker din förmåga att snabbt läsa, förstå och dra ut nyckelinformation från täta textpassager.

 • Vad är verbala resonemangstest?

  Verbala resonemangstest undersöker hur bra du kan läsa, tolka och vidarebefordra information. Testerna är alltid tidsbestämda, eftersom det är viktigt att kunna visa dessa färdigheter under press när det gäller att få ditt drömjobb inom försvarsmakten.

  Även om det verbala resonemangstestet inte är lätt, kommer kandidater att vara lättade över att höra att ingen tidigare kunskap behövs för att svara på frågorna - allt du behöver veta finns i texten. Men att lära sig att extrahera nyckelinformation och svara på frågorna korrekt är en färdighet som kräver övning.

 • Vad är formatet för det verbala resonemangstestet?

  Det finns massor av olika test där ute, men de flesta verbala resonemangstest kräver att du svarar på flervalsfrågor baserat på en textpassage. Och den goda nyheten är att du inte behöver någon tidigare kunskap om ämnet du kommer att läsa om på testet - så det är en mindre sak att tänka på!

  Förutom att bara markera ett alternativ ‘sant’ eller ‘falskt’, kommer du också att ha möjlighet att registrera dina svar som ‘kan inte säga.’ Dessa tre val hjälper arbetsgivare att se hur bra du är på att skilja mellan fakta och fiktion.

 • Vilka färdigheter bedömer verbala resonemangstest?

  Verbala resonemangstest tittar på hur skicklig du är på att snabbt och logiskt tolka information framför dig. Konsten att kunna extrahera vad som är viktigt, vad som är faktum och vad som bara har antytts är en konst som kommer att tjäna dig väl inom många olika områden av försvarsmakten. Och eftersom testet är tidsbestämt, kommer arbetsgivare också att titta på hur bra du klarar av press - en annan färdighet som du kommer att behöva på arbetsplatsen.

 • Vilka typer av frågor finns det på verbala resonemangstest?

  Verbala resonemangstest inkluderar vanligtvis frågor som bedömer en kandidats förmåga att förstå och analysera skriftlig information. Frågorna är vanligtvis flervalsfrågor, och de kan be kandidaten att identifiera synonymer eller antonymer till vissa ord, fylla i meningar med det korrekta ordet eller uttrycket, eller välja den korrekta slutsatsen baserat på en textpassage.

  Verbala resonemangstest kan också be kandidater att identifiera huvudidén eller temat i en passage, dra slutsatser från sammanhanget, eller identifiera fel i grammatik eller användning. Dessa test används ofta för att utvärdera en kandidats kommunikationsfärdigheter, ordförråd, läsförståelse och kritiska tänkande, vilka är avgörande för framgång i många olika typer av jobb.

 • Varför använder militära organisationer verbala resonemangstest i sin rekrytering?

  Övergripande är verbala resonemangstest ett värdefullt verktyg för militära organisationer att utvärdera en kandidats kognitiva förmågor, kommunikationsfärdigheter, problemlösningsförmågor och potential för framgång i en militär roll. Genom att använda verbala resonemangstest som en del av sin rekryteringsprocess kan militära organisationer identifiera kandidater som sannolikt kommer att vara effektiva kommunikatörer, kritiska tänkare och kapabla att anpassa sig till de unika kraven i militärlivet.

 • Hur Förbereder och Klarar Du Ditt Verbala Resonemangstest

  Här är fem tips för att hjälpa dig att förbereda och klara ditt verbala resonemangstest:

  Förstå formatet och innehållet i testet

  Det är viktigt att bekanta dig med formatet på VRT och vilka typer av frågor du kommer att få. Sök efter övningstest online eller från företaget som administrerar testet. Att veta vad du kan förvänta dig kan hjälpa till att minska ångest och förbättra din prestation på det faktiska testet.

  Bygg upp ditt ordförråd

  Verbala resonemangstest kräver ofta en stark behärskning av engelska språket. Att bygga upp ditt ordförråd kan hjälpa dig att förstå texten bättre och svara på frågorna mer korrekt. Du kan använda resurser för att bygga upp ordförrådet, till exempel flashcards, böcker eller onlineverktyg.

  Öva på läsning och förståelse

  VRT kräver en stark förmåga att snabbt och korrekt läsa och förstå skriftligt material. Öva på att läsa artiklar eller böcker och försök att sammanfatta de viktigaste punkterna. Detta kommer att hjälpa dig att förbättra din läshastighet och förståelse.

  Fokusera på noggrannhet

  I verbala resonemangstest är det viktigt att svara på frågorna noggrant snarare än snabbt. Ta dig tid att läsa texten noggrant och förstå frågorna innan du svarar. Se till att du läser alla svarsalternativ innan du väljer det bästa.

  Tidshantering

  VRT är ofta tidsbestämda, så det är viktigt att öva på tidshantering och arbeta effektivt genom frågorna. Om du stöter på en svår fråga, spendera inte för mycket tid på den. Gå istället vidare till nästa fråga och återkom till den senare om du har tid. Genom att öva på tidshantering kan du se till att du slutför testet inom den tilldelade tiden.

Bygg upp ditt självförtroende idag

Prova en av våra Verbal Reasoning tester GRATIS.

Jag visste att jag skulle bli bedömd för min lämplighet för en specifik befattning i armén. Militära Aptitude-tester gav mig det självförtroende och de grundläggande färdigheter jag behövde.

Tom förberedde sig för sitt nästa steg inom armén med hjälp av Militära Aptitude-tester.

testimonial

Nivå upp

Välj paketet som fungerar för dig.

Pro

Betala årligen
Betala månadsvis
 • 12 Aptitude packages
 • 20 Admissions packages
 • 65 Employer packages
 • 16 Publisher packages
 • Dashboard prestanda spårning
 • Fullständiga lösningar och förklaringar
 • Tips, tricks, guider och resurser

 • Tillgång till gratis tester
 • Grundläggande prestandaövervakning
 • Fullständiga lösningar och förklaringar
 • Tips och resurser

Verbala Resonemangstest FAQs

Hur räknas verbala resonemangstest?

Ditt test kommer att räknas baserat på hur många korrekta svar du fick. Detta resultat kommer sedan att jämföras med alla andras.

Vad används verbala resonemangstest för?

Verbala resonemangstest används för att bedöma dina språk- och kommunikationsfärdigheter, och hur bra du klarar av att svara på frågor under press.

Vad innebär verbala resonemangstest?

Det verbala resonemangstestet innebär att du läser flera textpassager och svarar på frågor om vad du har läst. Vanligtvis är svaren flervalsfrågor, och kommer att kräva att du väljer ‘sant’, ‘falskt’ eller ‘kan inte säga.’

Vad mäter verbala resonemangstest?

Förutom hur bra du kommunicerar, hjälper verbala resonemangstest arbetsgivare att se hur du svarar på frågor under press.

Var kan jag öva på verbala resonemangstest?

Du kan öva på verbala resonemangstest här på Military Aptitude Tests. Förutom massor av olika lämplighetstest hittar du användbara tips för att förbättra ditt resultat varje gång.

Vilka arbetsgivare använder verbala resonemangstest?

Arbetsgivare inom försvarsmakten är troligtvis att använda verbala resonemangstest för att filtrera genom stora pooler av sökande för att hitta personer med utmärkta kommunikationsfärdigheter.

Reviews

What our customers say about our Verbal Reasoning Tests

 • United Kingdom

  May 16, 2023

  Tests Your Analytical skills

  Basically analysing multiple short extracts and being able to do it relatively quickly is a must for anyone taking this test.