Logiska resonemangstester

Logiska resonemangstester är utformade för att undersöka dina logiska tänkande färdigheter.

 • Vad är logiska resonemangstester?

  Logiska resonemangstester mäter inte bara dina logiska tänkande färdigheter, utan också din förmåga att arbeta lugnt under press och lösa problem med mycket lite information framför dig. När du tar det logiska resonemangstestet kan du förvänta dig en serie olika frågor om former, mönster och sekvenser.

  Med hjälp av logik behöver du räkna ut regeln som kopplar varje bild. Med mindre än en minut för att svara på varje fråga är övning av logiska resonemangstester det bästa sättet att komma framåt och förbättra din hastighet, noggrannhet och självförtroende. Generellt sett använder arbetsgivare inom väpnade styrkor det logiska resonemangstestet när de anställer för en roll som kräver mycket logiskt tänkande i sin kärna.

 • Vad är formatet för det logiska resonemangstestet?

  Det logiska resonemangstestet bedömer en persons förmåga att tänka kritiskt, logiskt och analytiskt. Det utvärderar individens förmåga att resonera, identifiera mönster, göra avdrag och dra slutsatser baserat på den information som tillhandahålls. Testformatet består vanligtvis av flervalsfrågor, där testtagaren måste välja det bästa svaret från ett antal alternativ. Testet är tidsbegränsat, vilket mäter testtagarens förmåga att arbeta under press och slutföra testet inom den givna tidsramen.

  Det logiska resonemangstestet kan täcka en mängd olika ämnen, inklusive syllogismer, antaganden, slutsatser och avdrag. Frågorna kan variera från lätta till utmanande, och svårighetsgraden kan variera beroende på nivån på den position som söks. Testet kan administreras online via ett datorbaserat system, och en miniräknare tillåts vanligtvis inte, eftersom testet är utformat för att utvärdera logiska resonemangsfärdigheter.

 • Vilka färdigheter bedömer logiska resonemangstester?

  Det logiska resonemangstestet bedömer logiska färdigheter, problemlösningsfärdigheter och tidsplanerings färdigheter. Alla dessa är väsentliga för en roll i armén, så det är inte konstigt att det är ett så populärt rekryteringsverktyg inom de väpnade styrkorna.

  En annan färdighet som logiska resonemangstester bedömer är induktivt resonemang. Denna färdighet innebär förmågan att identifiera mönster och göra generaliseringar baserat på specifik information. Dessutom bedömer logiska resonemangstester analytiskt tänkande, vilket innebär att bryta ner komplex information i mindre delar och analysera varje del för att fatta informerade beslut.

 • Vilka typer av frågor finns på logiska resonemangstester?

  Logiska resonemangstester består av frågor utformade för att bedöma en persons förmåga att tänka logiskt, lösa problem och fatta informerade beslut. Typerna av frågor på logiska resonemangstester kan variera beroende på det specifika testet som administreras. Men här är några exempel på frågor som kan ingå:

  • Syllogismer: Dessa frågor kan be testtagarna att identifiera den logiska slutsatsen baserat på två eller flera påståenden.
  • Antaganden: Dessa frågor kan be testtagarna att identifiera det underliggande antagandet som krävs för att göra ett argument sant.
  • Deduktivt resonemang: Dessa frågor kan be testtagarna att bestämma det mest sannolika resultatet baserat på ett antal givna förhållanden.
  • Induktivt resonemang: Dessa frågor kan be testtagarna att identifiera mönster och göra generaliseringar baserat på specifik information.
  • Analytiskt tänkande: Dessa frågor kan be testtagarna att analysera komplex information och identifiera den mest lämpliga handlingsplanen.

 • Varför använder militära organisationer logiska resonemangstester i sin rekrytering?

  Militära organisationer använder logiska resonemangstester i sin rekryteringsprocess för att utvärdera de kritiska tänkandefärdigheterna och problemlösningsförmågorna hos potentiella rekryter. Logiska resonemangsfärdigheter är avgörande inom militären, där individer måste kunna tänka snabbt, fatta informerade beslut och lösa komplexa problem under hög-stress och hög-press situationer.

  Inom militären krävs logiska resonemangsfärdigheter i en mängd olika positioner, inklusive underrättelsetjänst, operationer, logistik och teknik. Dessa positioner kräver individer som kan analysera komplex information, identifiera mönster och fatta kritiska beslut baserat på den tillgängliga informationen. Logiska resonemangstester kan hjälpa till att identifiera individer som besitter dessa färdigheter, vilket gör dem till bättre kandidater för dessa positioner.

 • Hur förbereder man sig och klarar sitt logiska resonemangstest

  Att förbereda sig för och klara ett logiskt resonemangstest kan vara en utmaning, men det finns strategier som kan hjälpa dig att lyckas. Här är de bästa tipsen för att förbereda dig och klara ditt logiska resonemangstest:

  1. Öva med provfrågor

  Övning ger färdighet, och att öva med provfrågor är ett effektivt sätt att förbättra dina logiska resonemangsfärdigheter. Försök att hitta trovärdiga källor till övningstester, och fokusera på de typer av frågor som oftast ställs i testet.

  2. Förstå instruktionerna och frågetyperna

  Det är viktigt att läsa instruktionerna och förstå kraven för varje fråga. Var noga med att identifiera vilken typ av fråga som ställs och de logiska begrepp som ingår i frågan.

  3. Utveckla tidsplaneringsfärdigheter

  Logiska resonemangstester är vanligtvis tidsbegränsade, så att utveckla tidsplaneringsfärdigheter är avgörande. Tilldela tid för varje fråga baserat på svårighetsgraden och gå vidare om en fråga verkar för svår eller tidskrävande.

  4. Eliminera felaktiga svar

  En effektiv strategi är att först eliminera de felaktiga svaren, vilket kan öka chansen att välja det korrekta svaret från de återstående alternativen. Detta kan också hjälpa till att spara tid.

  5. Förbli lugn och fokuserad

  Det är viktigt att förbli lugn och fokuserad under testet, eftersom detta kan bidra till att minska stress och ångest. Ta djupa andetag, slappna av och förbli positiv. Kom ihåg att självförtroende och ett klart sinne kan förbättra dina chanser till framgång.

Bygg upp ditt självförtroende idag

Prova en av våra Logical Reasoning tester GRATIS.

Jag visste att jag skulle bli bedömd för min lämplighet för en specifik befattning i armén. Militära Aptitude-tester gav mig det självförtroende och de grundläggande färdigheter jag behövde.

Tom förberedde sig för sitt nästa steg inom armén med hjälp av Militära Aptitude-tester.

testimonial

Nivå upp

Välj paketet som fungerar för dig.

Pro

Betala årligen
Betala månadsvis
 • 30 Numeriska resonemangstester
 • 30 verbal resonemangstester
 • 30 Diagrammatiska resonemangstester
 • 30 Situationsbedömningstester
 • 65 Arbetsgivarpaket
 • 16 Förlagspaket
 • Dashboard prestanda spårning
 • Fullständiga lösningar och förklaringar
 • Tips, tricks, guider och resurser

 • Tillgång till gratis tester
 • Grundläggande prestandaövervakning
 • Fullständiga lösningar och förklaringar
 • Tips och resurser

Logiska resonemangstester FAQs

Hur poängsätts logiska resonemangstester?

Varje korrekt svar kommer att läggas samman för att bilda ett totalt resultat. Detta kommer sedan att jämföras med allas andras resultat så att en arbetsgivare kan jämföra hur bra du gjorde, och om testet var särskilt lätt eller svårt.

Vad används logiska resonemangstester för?

Det logiska resonemangstestet används som en del av arméns rekryteringsprocess för roller där logiskt tänkande är särskilt viktigt. Sökande som presterar bra på testet bevisar att de har starka logiska, problemlösnings- och tidsplaneringsfärdigheter - detta är en mycket användbar inblick för en potentiell arbetsgivare att ha innan de erbjuder någon ett jobb.

Vad innebär logiska resonemangstester?

Testet innebär en serie frågor som kommer att kräva att du hittar en gemensam regel eller princip som styr olika mönster. Frågorna som ställs kommer att vara antingen deduktiva (hur du tar något allmänt och gör det specifikt), induktiva (hur du tar något specifikt och gör det allmänt), eller abstrakta (att hitta det enklaste eller mest sannolika svaret från en serie allmänna observationer).

Vad mäter logiska resonemangstester?

Förutom att mäta din förmåga att tänka logiskt, visar testet hur bra du arbetar under press och om du har en fallenhet för problemlösning.

Var kan jag öva på logiska resonemangstester?

Du kan öva på logiska resonemangstester innan det test du arbetar mot, för att inte tala om att plocka upp tips som kommer att hjälpa dig att göra ditt bästa.

Vilka arbetsgivare använder logiska resonemangstester?

Arbetsgivare i stora och små företag, från branscher så olika som finans och de väpnade styrkorna använder det logiska tänkandetestet eftersom att hitta logiska tänkare och problemlösare är ett universellt affärsbehov.

Reviews

What our customers say about our Logical Reasoning Tests

 • Australia

  June 29, 2022

  Identify Individual Aspects of Each Pattern

  Being able to find and allocate individual characteristics within each pattern allows you to use the process of elimination until you find which box is next in the sequence.